Beräkna ditt Body Mass Index

Ställ in din längd och vikt med hjälp av reglagen.

Undervikt Under 18,5
Normalvikt 18,5 - 24,99
Övervikt 25 - 29,99
Fetma 30 - 39,99
Svår fetma 40 och över.

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index (på svenska kroppsmasseindex) och anger relationen mellan längd och vikt.. Man räknar ut sitt BMI genom att dividera sin kroppsvikt (i kg) med sin längd (i cm) upphöjt till två.

BMI är den officiella måttenheten för undervikt, normalvikt, övervikt och fetma och den tillämpas bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO).

BMI är inget är inget exakt mått på hälsa utan mer som en generell riktlinje. BMI fungerar dessutom inte på kroppsbyggare och barn och ungdomar under 18år.

SLANKA APP
Slanka-App

VIKTPROGRAM
slanka-viktprogram

Ställ en fråga till Slanka Chatta direkt med Slanka

← Föregående steg

Tack för att du kontaktat oss. Vi återkommer till dig så snabbt som möjligt.

Var vänlig ange ett namn, e-post och fråga.

Drivs av LivelyChat
Drivs av LivelyChat Raddera historia