Formulera SMARTA mål under viktresan - Slanka Sverige
Very Low Calorie Diet


SÄTT UPP S.M.A.R.T.A MÅL PÅ DIN VIKTRESA

Mål ska vara specifika för att de ska ha någon effekt, ju snävare del som mäts desto effektivare. Sätt därför upp så kallade – SMARTA mål. SMARTA mål står för:

– Specifika
– Mätbara
– Accepterade/Attraktiva
– Realistiska
– Tidsatta

SPECIFIKA
Först ska ditt mål kunna uttryckas specifikt, till exempel: “Jag äter enligt Slanka Maxi och ska tappa -10 kilon eller 2 klädstorlekar”.

MÄTBARA
Ditt mål ska vara mätbart formulerat, gällande tid, kvantitet och kvalitet, till exempel:
Varje frukost, lunch och middag ska jag äta och dricka enligt de rekommendationer som jag fått i mitt viktprogram. Vidare ska jag promenera raskt minst 30 minuter per dag så jag får upp pulsen.

ACCEPTERADE
För att lyckas med ditt mål behöver målet vara accepterat och attraktivt, t ex:
Jag vill och är beredd att göra följande uppoffringar för att uppnå någonting ännu bättre, därför har jag accepterat att jag behöver gå ut och promenera 30 minuter/dag även om jag inte alltid känner för det. Jag investerar därför i bra skor och kläder anpassat för alla vädertyper.

REALISTISKA
Vidare ska ditt mål vara realistiskt formulerat. Fråga dig själv om det är möjligt att nå dina målsättningar under den tiden och de förändringar som målet innebär.
Är det t. ex. rimligt att du hinner promenera 30 minuter per dag? Behöver du ändra eller justera något i ditt dagliga schema för att det praktiskt ska gå ihop?

TIDSATTA
Slutligen ska ditt mål ska vara tidsatt.
Fråga dig själv, hinner uppnå mitt kortsiktiga mål om 2 veckor och mitt långsiktiga inom 10 veckor? Planera in i din kalender att det inte är något som hindrar dig.

VIKTEN AV DELMÅL UNDER RESANS GÅNG
Förutom att sätta ett slutgiltigt mål ska du också sätta upp delmål på vägen. Genom att sätta delmål uppnår du trevliga belöningar på vägen och ser dig själv lyckas!
Ett bra delmål är att t ex för vart -5:e kg som du går ner, uppnår du en fin belöning. Det kan vara en scarf, en utflykt, en SPA-behandling. Det viktiga är att belöningarna känns attraktiva för dig.

SKAPA EN LEVANDE MÅLBILD
Ett tips är att måla upp din målbild så levande som möjligt. Beskriv vad alla fördelarna med en viktnedgång betyder för dig. Här kan du hitta mängder av inspiration och motivation.

Till exempel kan en viktnedgång innebära ökad ork, bättre självkänsla, att känna sig mer bekväm med sig själv, mer energi, mindre värk i kroppen, bättre kondition, bättre hälsovärden. Känna sig bekväm med att bada offentligt. Köpa de kläder som man vill osv.

 

Delmål, SMARTA MÅL

<-- 317458 -->