Om VLCD

Effektiv, säker och varaktig viktminskning

Slanka ger en effektiv och säker hjälp för att snabbt komma ner i vikt och få en varaktig viktminskning. Men det krävs en stark vilja och attitydförändring från din sida för att resultatet ska bli varaktigt.

Träna in en ny attityd:
Nu är det allvar, nu tar jag kommandot, nu ska jag ta ansvar för mitt liv.

Vi som arbetar med Slanka hjälper dig att dra upp nya spår i din hjärna, som ska leda till nya, viktiga rutiner och förbättrade vanor. Vi ger dig bra hjälpmedel och stöd – men det är på dig själv det hänger om vår insats ska få långsiktig verkan och ge varaktig viktminskning.

Vetenskaplig studie Slanka VLCD.

Studie ledd av Docent Henrik Forssell och läkaren Erik Norén vid Blekingesjukhuset. Resultaten av studien publiceras i Nutrition Journ

Slanka deltar i studie för operationsmetod

Patienterna äter Slanka i 4 veckor innan operation.
Studie för operationsmetod mot övervikt görs i Karlskrona.

Se länk

Slanka har inlett ett samarbete i diabetesprojekt ”Projekt 600”

Ett livsstilsprojekt som ska pågå under ett år.

Här läser du mer om Projekt600

Här följer du doktor Johan Fribergs blogg

Säker viktkontroll

VLCD (very low calorie diet) är en beprövad och dokumenterad produkttyp, som används sedan många år på sjukhus och överviktskliniker världen över. Olika studier bekräftar säkerheten. Svensktillverkade Slanka är ny på marknaden, ingår i denna produkttyp och uppfyller Livsmedelsverkets krav på VLCD (komplett kostersättning för viktkontroll med mycket lågt energiinnehåll). 18-årsgräns.

Omfattande svensk sammanställning över åtgärder för att behandla fetma, gjord av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, (www.sbu.se) år 2002. Rapporten visar att den bästa långsiktiga viktminskningen erhöll de som motionerade regelbundet och gick ner mycket i vikt i början med hjälp av VLCD i kombination med rådgivning och uppföljning.

ANVÄNDNING
SE/NO/DK
Slanka VLCD (Very Low Calorie Diet) Komplett kostersättning för viktkontroll med mycket lågt energiinnehåll/Komplett kosterstatning med lavt kaloriinnhold til bruk ved vektkontroll/Komplet kost til vægtkontrol med meget lavt energiindhold.
TO USE
A complete diet replacement for weight control with very low energy content.

Läs mer här.

Snabbt och effektivt har större chans

Forskning visar att personer som går ner i vikt snabbt och effektivt har större chans att lyckas än personer som väljer att gå ner lite i taget. En del experter har tidigare hävdat att det inte är bra att göra en snabb viktminskning, men nya studieresultat tyder på motsatsen.

I studien har forskarna delat in ett hundratal kraftigt överviktiga, som samtliga skulle förlora 15% av sin kroppsvikt, i två grupper. I den ena gruppen skulle försökspersonerna i genomsnitt gå ner 1,5 kg i veckan och i den andra, långsamma gruppen skulle deltagarna förlora 0,5 kg i veckan. Forskarna kunde konstatera att snabb-bantarna nådde sin målvikt i betydligt högre grad än de som bantade långsamt. Hela 83% av deltagarna i den snabba gruppen lyckades nå sitt mål, medan endast hälften i den långsamma gruppen lyckades.

– Det är häpnadsväckande rön. I slutändan kan de nya rönen förändra den kliniska tillämpningen, säger dietforskaren Katrina Purcell till Rapport.

VLCD Viktkontroll, Livsmedelsverket

Läs mer här


Studie – VLCD

Reports on tasks for scientific cooperation. Collection of data on products intended for use in very-low-calorie-diets.

Läs mer här


En licentiatavhandling av Helen Lantz vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beskrivs i Vårdfacket nr 3, 2005. Två av tre delarbeten handlar om VLCD (very low calorie diet) och båda studierna visade att en VLCD-period i början av viktminskningsprocessen gav bättre resultat såväl initialt som i det längre perspektivet, jämfört med vanlig diet. De visade också att lång uppföljning, regelbundna besök med bland annat viktkontroller och samtal gav en bättre bibehållen vikt på lång sikt.

Dagens Medicin

Läkartidningen

Livsmedelsverket