rekla2 - Slanka Sverige
Very Low Calorie Diet

rekla2

  Kundens namn *

  Adress *

  Postadress *

  Telefon *

  Mailadress *

  Varan inköpt av *

  Varan inköpt när *

  Vilken vara gäller det *

  Smak/storlek/annat

  Batchnummer/datum *

  Vad är fel?

  Är kunden väl förtrogen med
  smaken på produkten sedan tidigare?

  Möjlig orsak?

  Egna kommentarer

  Bifogas varan? *

  Prov på den reklamerade varan skickas
  i kuvert till:
  Slanka Sverige AB
  Box 9042
  40091 Göteborg

  Slanka coach *

  Bild på felaktiga varan (Max 4 Mb stor)

  * Obligatoriska

  <-- 7801 -->