Slanka TankeTräning - Slanka Sverige
Very Low Calorie Diet

Slanka TankeTräning

Slanka TankeTräning

Träna in nya spår i din hjärna – övningar som hjälper dig att nå din idealvikt.

vid_datorn

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och den egna självbilden. Att hantera sin övervikt handlar inte alltid om mat i första hand, utan om att känna igen och kunna kontrollera sina egna tankar, känslor och beteendemönster.

Slanka TankeTräning handlar om att du ska bli mer medveten om bakgrunden till ditt tänkande och handlande och att du ska stärka självförtroendet och självkänslan för att förändra ditt beteende och livsstil.

Målet med Slanka TankeTräning är att du ska se med positiva ögon på dig själv och tycka att livet är roligare och lättare – och att du därigenom får mer kraft att gå ner i vikt.

Du behöver byta ut negativa tankemönster om dig själv, ändra attityd – och det tar lite tid. Räkna alltså med att jobba under 8 veckor med materialet.

Slanka TankeTräning  kan du använda närhelst på dygnet du själv vill.

Kursavsnitten handlar t ex om att ”Lära sig att säga nej – och ja!”,  “Övervikt sitter inte i magen utan i huvudet”,  ”Bli medveten om ditt kroppsspråk”, “Ge och få uppskattning”, ”Höga krav”, “Det är roligare att vara glad”.

ninaNina Vestlund är socionom och författare till bl. a. ”Bränn inte ut dig”, chefscoach och utbildare i stresshantering. Med över 20 års erfarenhet av stress och utbrändhet beskriver Nina hur du ska hantera dig själv för att må bra. Nina har producerat ”Slanka TankeTräning” för Slanka. Tala med din Slanka-coach om den här tjänsten.

<-- 4139 -->