Resultat som känns direkt

RÄKNA UT DITT BMI

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index (på svenska kroppsmasseindex) och anger relationen mellan längd och vikt. Du räknar ut ditt BMI genom att dividera din kroppsvikt (i kg) med din längd (i cm) upphöjt till två.

BMI – officiell måttenhet

BMI är den officiella måttenheten för undervikt, normalvikt, övervikt och fetma och den tillämpas bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO).

BMI – generell riktlinje

BMI är inget är inget exakt mått på hälsa utan mer som en generell riktlinje. BMI fungerar dessutom inte på kroppsbyggare och barn och ungdomar under 18 år.

Tolka resultatet i BMI-tabellen

I BMI-tabellen ser du om du har en sund och normal vikt, eller om du kanske är underviktig, överviktig eller svårt överviktig. BMI kan även ge missvisande resultat om du är mycket lång. För barn, ungdomar och äldre personer gäller andra rekommendationer.

 

Beräkna ditt Body Mass Index

Ställ in din längd och vikt med hjälp av reglagen.

Undervikt Under 18,5
Normalvikt 18,5 - 24,99
Övervikt 25 - 29,99
Fetma 30 - 39,99
Svår fetma 40 och över.