Coachning-arkiv - Slanka Sverige
Very Low Calorie Diet
Hur och när äter du?

Hur och när äter du?

I den här uppgiften ska du medvetandegöra de felaktiga beteenden som har lagt grunden till din övervikt. Ofta lever överviktiga i förnekelse och många orkar eller vill inte ta tag i de här jobbiga känslorna/tankarna som är direkt knutna till ett felaktigt beteende, nämligen att vi äter fel typ av mat i alldeles för stora mängder.

<-- 304651 -->