Hälsorisk-arkiv - Slanka Sverige
Very Low Calorie Diet
Lär dig mäta ditt midjemått på ett korrekt sätt

Lär dig mäta ditt midjemått på ett korrekt sätt

Många gör fel när det ska mäta sitt midjemått och får därför en felaktig bild om man ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.
Tidigare sade man att man ska mäta vid det smalaste partiet vid midjan – men det är felaktigt. För ett korrekt taget midjemått skall du mäta efter utandning, rakt horisontellt över naveln.

<-- 316835 -->